Koulu maailmankansalaisille

Koulu maailmankansalaisille IB ja IGCSE

Koulu maailmankansalaisille IB ja IGCSE.

Muutos kohti kansainvälistymistä alkoi koulumaailmassa jo vuosikymmeniä sitten, mutta sen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti vasta viimeisinä vuosina seuraten työ- ja yritysmaailmassa tapahtunutta mullistusta. Kysyntä yhtenäiselle opetussuunnitelmalle kasvaa sen mukaan, miten globalisaatio ja etätyömahdollisuudet kehittyvät.

Koulumaailman yhtenäistämisen trendi tuo mukanaan standardisoitua opetussuunnitelmaa, mutta koska kysyntää on myös yksilökohtaiselle kasvamiselle, niin alatrendinä kehitys menee kohti opiskelijalähtöisyyttä ja inklusiivisuutta. Jokaiselle oppilaalle pitää tarjota mahdollisuus kasvaa paremmaksi versioksi itsestään, kehittää juuri itselleen tärkeitä taitoja opiskellen juuri niitä aineita, joista hän on kiinnostunut eniten. Raja-arvot ja pääaineet pysyvät kuitenkin standardisoituna. 

Esimerkkeinä kansainvälisistä opetussuunnitelmista ovat IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) ja IB (International Baccalaureate). Tämä järjestelmä antaa lapselle mahdollisuuden olla sekä maailmankansalainen että opiskella samalla kielellä ja samalla opetussuunnitelmalla koko koulu-uransa. 

Mistä IB:ssä on kyse?

IB on opetussuunnitelma, jota noudattavat siihen järjestelmään liittyneet koulut ympäri maailmaa. Akkreditointi on mutkikas ja pitkä, mutta se antaa kouluille mahdollisuuden tarjota maailmanluokan opetusta. IB Opetussuunnitelma on tarjolla englannin kielen lisäksi ainakin espanjaksi, ranskaksi ja kiinaksi. 

Vaikka kuuluisin on kaksivuotinen IB lukio – IBDP eli International Baccalaureate Diploma Program, nykyään IB:ssä voi opiskella ihan alusta asti, PYP ja MYP opetussuunnitelmissa (Primary Years Program & Middle Years Program). 

Koulun ei myöskään tarvitse opettaa vain IB:tä, vaan samassa koulussa voi elää sulassa sovussa moni muukin ohjelma. Silloin eri luokat opiskelevat eri opetussuunnitelmilla.

IB:lle pääsee myös vaihtamaan muista linjoista, mutta silloin on suoritettava soveltuvuuskokeet. IB-lukioon pääsemiseksi on suorittava valintakokeet, joissa vaaditaan tietty määrä pisteitä matematiikassa ja tieteissä sekä kielten (vähintään englannin) osaamista. Motivaatiohaastattelu on myös osana IB-lukion pääsykokeita.

Nuorimpien kohdalla riittää diagnostiikka-testi ja motivaatiohaastattelu.

Jokaisessa koulussa ei pääse opiskelemaan kaikkia IB-aineita, joten koulut erottuvat toisistaan erikoistumalla tiettyihin oppiaineryhmiin. On oppiaineita, joita koulun on pakko tarjota oppilailleen, ja on sellaisia, joissa on joustovaraa. 

IB aineryhmiä on kuusi ja jokaisesta ryhmästä on otettava ainakin yksi oppiaine joko SL (Standard Level) tai HL (Higher Level) tasolla. HL aineita voi olla minimissään kolme ja maksimissaan neljä. DP Core (Diploma Program Core Subjects) oppiaineet ovat pakollisia kaikille.

Group 1. Studies in language and literature (Äidinkielen tai vastaava taso)
 • Language A: literature
 • Language A: language and literature
 • Literature and performance*  (interdisciplinary)
Group 2. Language acquisition (Vieras kieli)
 • Classical languages
 • Language Ab initio
 • Language B
Group 3. Individuals and societies (Yhteiskuntatieteet)
 • Business management
 • Digital society
 • Economics
 • Geography
 • Global politics
 • History
 • Language and culture*  (interdisciplinary)
 • Philosophy
 • Psychology
 • Social and cultural anthropology
 • World religions     
Group 4. Sciences (Luonnontieteet)
 • Biology
 • Chemistry
 • Computer science
 • Design technology
 • Environmental systems and societies* (interdisciplinary) 
 • Physics
 • Sports, exercise and health science
Group 5. Mathematics (Matematiikan kurssit)
 • Analysis and approaches
 • Applications and interpretation
Group 6. Arts (Taiteet)
 • Dance
 • Film
 • Music
 • Theatre
 • Visual arts
DP Core (runkoaineet)
 • Creativity, activity, service (CAS)
 • The extended essay (EE)
 • Theory of knowledge (TOK)

Opetussuunnitelma on joka aineessa sama koko maailmassa. Opettajia valmennetaan tulkitsemaan ja opettamaan aineita järjestelmän vaatimalla tavalla ja tasolla. 

Opetuksen standardisointi on tarpeellinen siksi, että päättötyö (EE – Extended Essay) ja loppukokeet ovat eksternaalisia. Eli ne tarkistetaan IB alueellisessa pääkonttorissa eikä itse koulussa. Näin päästään varmistamaan, että taso on yhtenäinen. 

Yhtenäistäminen ei kuitenkaan ole tasapäistämistä. IB:llä ei ole ollut koulutusjärjestelmien edelläkävijän mainetta syyttä: se työstää omissa opetussuunnitelmissa viimeisimpiä EduTech-keksintöjä, edistyksellisiä metodologioita ja nykyaikaisimpia psykologian löytöjä. Koska yhtä ja samaa oppikirjaa ei ole olemassa, jokainen opettaja saa soveltaa oppimäärän oman maan kontekstin mukaan, joten yhtä ja samaa IB- luokkaa tai -tuntia ei tule tapahtumaan. 

Näin syntyy opiskelijalähtöinen tapa käydä koulua, jossa jokainen pääsee omiin korkeuksiinsa, saa huomiota opettajalta ja jokaisen individuaaliset tarpeet on huomioitu. 

Vaikka se kuulostaa äkkiseltään hyvin vaikealta, tasapaino yhteisen opetussuunnitelman ja yksilöllisen opetuksen välille syntyy luontevasti, vaikka se yleensä vaatii opettajalta kokemusta ja panostusta opetusprosessiin. Joten IB ei ole haastava ohjelma vain oppilaille, mutta myös opettajille. Omasta mielestäni kannustavalla tavalla haastava kuitenkin. 

Mitä tulee oppimäärään ja oppimiseen, IB ei ole helpoimmasta päästä. Se vaatii vahvaa tietopohjaa aikaisemmilta kouluvuosilta, sitkeyttä, ahkeruutta ja myös jonkin verran luonnollista lahjakkuutta. Opittavaa on paljon, tahti on kiivas ja työtä joutuu tekemään toden teolla, että pääsee eteenpäin.    

IGCSE

Eli International General Certificate of Secondary Education. Yksityiskohtaisemmin tästä opetussuunnitelmasta: Cambridge IGCSE – 14-16 Year Olds International Qualification

Sekin on kansainvälinen opetussuunnitelma, jota seurataan monessa koulussa ympäri maailmaa. 

Mitä eroa on IGCSE:llä ja IB:llä? Tällä hetkellä opetussuunnitelmien suurin ero on siinä, että IGCSE ei tarjoa lukiota. 

Koulun maan kieli on yleensä pakollinen myös kansainvälisissä luokissa, mitä IB:ssä ei enää vaadita.  

IGCSE tarjoaa yli 70 erilaisten oppiaineiden opetussuunnitelmat, sisältäen paikallisia kieliä sekä käytännönläheisiä aineita kuten Kirjanpito tai Ravitsemustieto. Eli IGCSE keskittyy enemmän elämäntaitojen valmennukseen, missä IB on akateemisempi oppipolku. IGCSE:llä on kuitenkin olemassa Extended versio, joka on tarkoitettu niille oppilaille, jotka ovat aikeissa jatkaa omaa akateemista uraa yliopistoihin.

Kaikkia aineita ei tietysti opeteta kaikkialla. 

IB ja IGCSE yritetään nyt yhtenäistää niin, että oppilailla olisi helpompaa siirtyä niiden välillä sekä jatkaminen IBDP:llä tapahtuisi jouhevammin.

Kumpikaan oppimissuunnitelman organisaatio ei vaadi, että koulussa ei saisi opettaa muilla ohjelmilla, vaan mikä tahansa koulu voi akkreditoitua IGCSE tai IB kouluksi ja järjestää sen mukaisesti vain muutaman luokan. Opetuskielenä on yleensä englanti.

Ymmärrettävästi opetussuunnitelma on tehty mahdollisimman neutraaliksi ja joustavaksi, että se sopisi maailman jokaiseen kolkkaan. 

Miten meillä?

Meidän koulussa IGCSE:tä ja IB:tä opetetaan Lietuvos nacionalinių (Lithuanian National Curriculum) rinnalla. Kansainvälisille englanninkielisille luokille pystyy siirtymään, jos pääsee soveltuvuuskokeista. Se lienee maailmalla yleinen käytäntö. 

Esimerkiksi poikamme IGCSE sisältää 13 oppiainetta, joihin sisältyy myös CAS ja projektit. 

Tässä koko lista:

 1. IGCSE English A
 2. IGCSE German B
 3. IGCSE Lithuanian Language and Literature Core (B)
 4. IGCSE Geography 
 5. IGCSE Global Perspectives 
 6. IGCSE History Core 
 7. IGCSE Physical Education 
 8. IGCSE Science – Combined Core (Physics)
 9. IGCSE Science – Combined Core (Chemistry & Biology)
 10. IGCSE Mathematics Core
 11. IGCSE ICT 
 12. IGCSE CAS projects 
 13. IGCSE Projects 

IGCSE sisältää aika pitkälti samoja oppiaineita, mitä Suomessakin opetetaan yläasteella. eroavaisuuksia on varmaan vain Global Perspectives (vapaasti suomennettuna – Maailmantieto) ja Projekteissa. CAS (Creativity Activity, Service) on yksilö-projekti, joka kestää koko vuoden. Projects on ryhmätöitä, joissa opitaan akateemista kirjoittamista, tutkimusta, netikettiä, tiedonlähteiden arviointi ja sen sellaista.

Niin paljon kuin tiedän, IGCSE sisältää suuremman oppimäärän joka aineessa, kuin esimerkiksi Suomen, Liettuan, Viron tai Cambridgen GCSE opetussuunnitelmat. Tänä vuonna poikamme luokka on juuri vaihtanut IGCSE:lle ja joillakin oppilailla on kuulemma ollut vaikeuksia pysyä opetuksen perässä, koska kirittävää oli paljon. Erityisesti matikassa ja fysiikassa. 

Maltan kansallinen opetussuunnitelma oli sitten sisällyttänyt tuon tiedon ainakin Track 3 eli vaikeimmassa opetussuunnitelmassa. 

Koulu maailmankansalaisille IB ja IGCSE

Koulu maailmankansalaisille IB ja IGCSE.

Referenssit:

Koulu maailmankansalaisille IB ja IGCSE.

Visits: 814

4 vastausta artikkeliin “Koulu maailmankansalaisille

 1. Olipa mielenkiintoinen kooste koulumaailmasta. IB lukio oli itsellekin tuttu, mutta muu olikin uutta tietoa.

  1. Kiitos! Koulumaailma muuttuu tätä nykyä aika nopeasti. Tulee uusia koulutusohjelmia ja opetusmetodeja.

 2. Koulumaailma ja sen elämä on aika tuntematon osa-alue itselleni tällä hetkellä. Pakko myöntää. Miksi ei samankaltainen opetussuunnitelma kaikille..? Jotenkin niin, että joka maan omat erikoisuudet kuitenkin otettaisiin huomioon. Jotain Suomessakin vissiin pitäisi tehdä, kun koulut ovat muutettu yhdeksi isoksi avokonttoriksi. En oppisi siellä nykymenolla mitään.

  1. No en minäkään. Meillä täällä IB:ssä ja IGCSE:ssä pyritään siihen, että luokat ovat mahdollisimman pienet ja jokaiselle olisi opettajan aikaa tarjolla. En ymmärrä, mitä Suomea vaivaa. Avokonttorihan oli hylätty ratkaisu työmaailmassa jo vuosikymmenen takaperin. Miksi ihmeessä koululaisten päälle piti tehdä saman kokeen?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.